Ryzyko związane z zatruciami pokarmowymi w ciąży

Zatrucia pokarmowe wywołane przez chorobotwórcze bakterie mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Kobiety ciężarne są na nie narażone w takim samym stopniu jak reszta populacji. Należy jednak zwrócić u nich większa uwagę na bezpieczeństwo przygotowywanych potraw ponieważ zatrucie pokarmowe może doprowadzić do poważnych skutków takich poronienie czy zaburzenia rozwoju płodu. Zatrucia pokarmowe […]